ON THAT DAY

It is my deepest wish
That I will some day
Again find her peace
And in love stay

Among the friends
Who were always true
And in living knew
Of her loves play.

Then with smiles
Upon that day
I will with relish
In great love say:

“All I did was try
And cry and love:
For we learn of life
In only one way!”

PÅ DEN DAGEN

Det är mitt djupaste önskemål
Att jag någonsin kommer
Återigen hitta hennes frid
Och i kärlek stanna

Bland vännerna
Vem alltid var sanna
Och i levande visste
Av hennes förälskad spela.

Sedan med leenden
På den dagen
Jag ska med förnödenhet
I stor kärlek säga:

“Allt jag gjorde var att försöka
Och gråta och älska:
För att vi lär oss om livet
på bara en väga!”

David Scanlon – England – (1963 - )

Scanlon. D (2018) Timeless Truths. The Foolish Poet Press, Wilmslow, England. ON THAT DAY - PÅ DEN DAGEN. Page Number 4.

Print Friendly, PDF & Email
This entry was posted in David Scanlon, Poetry and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.